Cesta sv. Jakuba

Cesta začíná na náměstí a společně s červenou turistickou značkou stoupá ke hřbitovu u Verušic. Tomuto místu dominuje malebný kostelík sv. Mikuláše a několik mohutných lip, které jsou prohlášeny za památné stromy. Za hřbitovem se polní cesta napojuje na silnici vedoucí do obce Verušice. Zde můžeme vidět první křížek mezi vzrostlými jasany. Jedná se o Neumannův kříž. Dalším pomníkem na cestě do Verušic je Černý kříž. Mohutný litinový kříž s pískovcovým podstavcem byl opraven v roce 2016. Stejně tak i Siemerův kříž těsně před vesnicí. V obci pod mohutným javorem stojí barokní Tuchtova kaplička. Na návsi nelze přehlédnout sousoší Nejsvětější Trojice. Bylo sem přemístěno v devadesátých letech minulého století od zaniklé cesty do Skoků. Další významnou památkou na návsi je obecní kaple. Cesta pokračuje za vesnicí dál do polí a je možné odtud vidět žlutickou přehradu. Asi po jednom kilometru se začne stáčet doleva do údolí a zde narazíme na poslední sakrální památku naší trasy. Jedná se o nově opravenou kapličku sv. Jakuba. U ní si můžeme odpočinout na lavičce a pokochat se nádherným rozhledem směrem k Vladaři, Nevděku a Semtěši. Po upravené úvozové cestě sejdeme do chatové osady Dolánka. Po silnici podél řeky, kolem koupaliště a sportovního areálu se vrátíme zpět do Žlutic.

Délka6 km

ZnačeníZelená

Popis

Trasa vede půvabnou krajinou západních Čech. Na vaší pouti si můžete odpočinout a posedět u kapličky zasvěcené sv. Jakubovi, patronovi všech poutníků. Z tohoto místa se vám otevře pohled na okolní kopce Nevděk a Vladař. Na své si přijdou i milovníci geocachingu.

Mapa

Zajímavosti

Žlutice, Hřbitov, kostelík sv. Mikuláše a Mikulášské lípy
 • Žlutice jsou historické městečko nad údolím řeky Střely. Byly založeny během slovanské kolonizace na obchodní stezce Praha - Cheb. První zmínka o městě je z roku 1186. Významnou roli hrálo v době husitství (bitva na Vladaři, hrady Nevděk a Mazanec). Největšího rozmachu dosáhlo v době renesance. Většina památek se nachází na náměstí (radnice, muzeum, podzemí, zámecká brána, sloup Nejsvětější Trojice, kašny) a u kostela. Město má asi 2,5 tis. obyvatel. V regionu není téměř žádný průmysl. Nejvíce lidí je zaměstnáno v zemědělství, lesnictví, službách, veřejné správě a školství (mateřská škola, základní a umělecká škola, střední lesnická škola s učilištěm). Mnoho obyvatel za prací dojíždí.
 • Osamocený hřbitovní kostelík byl dříve součástí dnes již zaniklé obce Střídka. Původně gotický, později přestavěn na barokní. Hřbitov nyní slouží k pohřbům žlutických občanů. Do konce 16. stol. se pohřbívalo u kostela ve Žluticích. Po morové epidemii byl vybudován hřbitov na Hladově za městskými branami. Ten sloužil až do šedesátých let minulého století, kdy byl i s kostelem zničen. Na jeho místě byla vybudována mateřská škola, archiv a bazén.
   
 • památné Mikulášské lípy kolem hřbitovní zdi, vysoké až 25 metrů. Původně jich bylo deset.
Neumannův kříž, Černý a Siemerův kříž, Tuchtova kaple, sousoší Nejsvětější trojice a kaple na návsi
 • Neumannův kříž vznikl v roce 1901 a stojí mezi starými jasany na základech zničené Mischkovy kaple. Byl sem převezen v šedesátých letech od Doláneckého mlýna, který byl stejně jako obec Dolánky zatopen při výstavbě přehrady.

 • Černý kříž - z roku 1841, patřící k usedlosti čp. 4 Aloise Schopfa.

 • Siemerův kříž - kamenný kříž z poloviny 19. stol. těsně před vsí Verušice. Patřil k usedlosti čp. 9 zvané Sima (Stanislav Schopf).

 • Tuchtova kaple - postavena v polovině 18. stol., do roku 1945 patřila k usedlosti čp. 5 zvané Tuchta (Anton Klieber). Po válce chátrala a vybavení bylo rozkradeno. V roce 1991 byla opravena díky sbírce německých rodáků.

 • Sousoší Nejsvětější Trojice - nechal jej zhotovit Adam Kliba v roce 1774. Původně stálo na cestě do Skoků (zaniklá ves, poutní místo). Patřilo k pozemkům usedlosti čp. 10 Adolfa Schopfa. V devadesátých letech 20. stol. bylo z obavy před krádeží přemístěno na náves.

 • Kaple na návsi ve Verušicích - barokní kaple z 2. poloviny 18. století. Celková rekonstrukce byla provedena v roce 1991, kdy zde byl umístěn i nový zvon.

   

Kaple sv. Jakuba, Sv. Jakub Starší, Dolánka, Skoky, přehrada Žlutice a Střela
 • Kaple sv. Jakuba - postavena zřejmě na konci 18. století. Patřila k usedlosti čp. 6 Aloise Böhma zvané Schopf. Pamětníci uvádějí, že v blízkosti byla studánka, ze které děti pily na cestě do školy. Po roce 1945 byla kaplička zcela zničena. K její rekonstrukci došlo v roce 2014 a byla nově zasvěcena svatému Jakubovi – patronu poutníků.

 • Sv. Jakub Starší - patron poutníků, lékárníků, kloboučníků a národní patron Španělska. Byl jedním z apoštolů Ježíše Krista. Kolem roku 44 n. l. byl v Jeruzalémě zajat a popraven. Jeho ostatky byly v 7. stol. převezeny do Španělska a k jejich uchování byl v Galicii postaven chrám sv. Jakuba. Od 10. stol. se z chrámu stalo poutní místo Santiago de Compostela. Vedou k němu četné poutní cesty z různých míst Evropy. Atributem sv. Jakuba Staršího je mořská mušle, klobouk a hůl.

 • Dolánka - chatová oblast mezi Žluticemi a přehradou. Jméno převzala od zaniklé obce Dolánky, která stávala na místě dnešní přehrady.

 • Skoky - tzv. české Lurdy, ukázkový příklad zaniklé sudetské vesnice. Bývalé významné poutní místo se silným geniem loci. Kolem roku 1750 sem putovalo až 40 000 návštěvníků ročně. Zánik vesnice začal odsunutím německého obyvatelstva a dovršilo ho postavení přehrady, která odřízla Skoky od přístupových cest. V roce 1968 byla většina budov srovnána se zemí a zbyl zde jediný dům s poslední obyvatelkou. Stařena byla v roce 1982 nalezena utonulá ve studni.

  Skupina dobrovolníků ve sdružení „Pod střechou“ hlídá a udržuje zbytky vesnice včetně kostela s obrazem Panny Marie Pomocné. Věhlas poutního místa a zdejšího obrazu byl znám v dalekém okolí a dodnes přežívá ve známém českém rčení „panenko skákavá“. Jsou zde pořádány četné náboženské a kulturní akce.

 • Přehrada Žlutice - byla vybudována na 67. km toku řeky Střely v letech 1965-68. Slouží jako ochrana před povodněmi a zásobuje pitnou vodou široké okolí. Sypaná hráz je dlouhá 233 m a široká 27 m. Uvnitř hráze je umístěn systém s dvěma turbínami na výrobu elektřiny. Pod hrází je objekt úpravny vody. K přehradě není dovolen přístup. Je ukryta před zraky turistů a lze ji zahlédnout pouze z několika míst cyklostezek a turistických cest. Zatopila část hlubokého údolí (150 ha) včetně dvou vesnic – Mlýňany a Dolánky. Tím odřízla cestu do poutního místa Skoky.

 • Řeka Střela - pramení u Prachomet, je dlouhá 97 km a vlévá se u Liblína do Berounky. Dravá říčka meandruje napříč regionem, vede přes louky i hluboká údolí. Rychlý tok v horní části byl v minulosti využíván k provozu mlýnů a pil. Nyní je Střela oblíbeným místem pro rybolov a rekreaci. V řece žije mnoho chráněných druhů rostlin a živočichů (ledňáčci, bobři, vydry, užovky, zmije, ropuchy, pstruzi). Nejzajímavější je mihule potoční. Její larva se nazývá minoha, žije v bahně asi 5 let a dorůstá délky 20 cm. Připomíná malého hada s přísavkovitými ústy.

   

comments powered by Disqus