Thumbnail
Skoky stále živé

V loňském roce uběhlo 300 let od založení poutního místa ve Skokách. Kdyby toto magické místo mohlo hovořit, asi bychom se divili, co všechno se zde za tři staletí událo. Je to snad další zázrak, že Skoky přežily do dnešních dnů. A jsou stále krásnější. Částečně opravená cesta, nově vysázené aleje podél starých cest, záchranné práce na kostele, opravená kaplička a křížky, vysekané cesty a okolí původních obydlí, rekonstrukce jediné zachovalé budovy, pravidelné mše a četné kulturní akce – to vše se ve Skokách najde. Přes veškerou snahu je stále co opravovat a peněz není nazbyt. Rozhodli jsme se přiložit ruku k dílu a postarat se o to, co patří městu Žlutice. Protože vedení města bude mít dost starostí s opravou příjezdové cesty, naše spolky by rádi pomohly se záchranou zchátralé márnice a hřbitovní zdi. První věc, která se povedla, je vykácení náletových dřevin na hřbitově. Nebyla to vůbec jednoduchá záležitost a skvělou práci zde odvedly Lesy města Žlutice. Sponzorsky se tohoto úkolu ujaly a nám ušetřily spoustu dřiny. Patří jim za to velký dík a uznání. Děkujeme!


 

Skoky hovořit nemohou, ale lidé ano. A v poslední době je o Skokách slyšet víc a víc. Skupina nadšenců, kteří se snaží vrátit do Skoků život, stále roste. Já jsem měla to štěstí slyšet přednášku mladých manželů Kučerových na Skokovské konferenci v Toužimi. Jejich názory na úlohu poutních míst v minulosti i v současnosti mě velmi zaujaly. Věřím, že stejně tak zaujmou i posluchače na přednášce, která se uskuteční za podpory města Žlutice dne 31.5.2018 v penzionu Harmonie v 17 hodin. Výtěžek ze vstupného bude použit na záchranu márnice ve Skokách.


 

Všechny srdečně zveme!

Za Muzejní spolek Žluticka

a Spolek okrašlovací Vladař

MUDr. Hana Hnyková

Autor: MUDr. Hana Hnykova, 21. května 2018
comments powered by Disqus